מידע חשוב

Holiday Inn : 

Adresse : 46 Rue Buirette, 51100 Reims

Téléphone : +333 26 78 99 99

Novotels Suites :

Adresse : 1 Rue Edouard Mignot, 51100 Reims

Téléphone : +333 26 89 52 00

Grand Hôtel des Templiers : 

Adresse : 22 Rue des Templiers, 51100 Reims

Téléphone : +333 26 88 55 08

La caserne de Chanzy :

Adresse : 18 Rue Tronsson Ducoudray, 51100 Reims

Téléphone : +333 26 83 18 18

Hôtel Azur

Adresse : 7-9 Rue des Écrevées, 51100 Reims

Téléphone : +33 3 26 47 43 39

Hôtel Campanile

Adresse : 37 Bd Paul Doumer, 51100 Reims

LA DEMEURE DES SACRES

Adresse : 29 Rue Libergier, 51100 Reims

Hôtel Le Bristol Reims

Adresse : 74 Pl. Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Hôtel Best Western

Adresse : 75 Pl. Drouet d’Erlon, 51100 Reims

Téléphone : +33 3 26 47 39 03

Airbnb :

Conseils localisation : centre reims, proche de la cathedral, place d’erlon, place du forum